<BGSOUND SRC="client/sound/test.wav" LOOP=0>
 
  Bike X Dream
  Bike X Ride
  Apie mus
  Kontaktai
  Naujienos
  Klubo nariai
  Support
  Foto galerija
  Parduodam
  Servisas
  Išvykos
  Draugai
  Straipsniai
  Atminimui
  Nuorodos
Klubo nariai
            Member’is - pilnateisis klubo narys, kuris įrodė savo nepriekaištingą elgesį ir nenusižengė Klubo įstatams. Member’iu  yra tampama iš Prospect’o.  Member’is vykdo valdybos sprendimus ir jai atsiskaito, dalyvauja ir balsuoja susirinkimuose, vadovaujasi Klubo įstatais.
 
            Prospect’as – galimas pilnateisis Klubo narys (Member’is).  Prospect’u tampama iš Hang around’o.  Prospect’as vykdo gautas užduotis iš Member’ių ir  jiems atsiskaito, turi patariamąjį balsą, vadovaujasi Klubo įstatais.
 
            Hang around’as yra naujas žmogus Klube. Hang around’as yra susipažinęs su Klubo įstatais ir jais vadovaujasi, vykdo gautas užduotis iš Member’ių  ir jiems atsiskaito.
 

            Kiekvienas, norintis tapti Member’iu, privalo pereiti visas Klubo nario pakopas.